Tłumaczenia - Biuro tłumaczeń - Biura tłumaczeń

Tłumaczenia ustne

Zapewniamy tłumaczenia ustne symultaniczne, konsekutywne, szeptane oraz przysięgłe. Nasz zespół tworzy elita tłumaczy z całego kraju. To profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem.

Zapewniamy profesjonalną obsługę językową dostosowaną do specyfiki każdej konferencji i spotkania. Oferujemy tłumaczenia ustne symultaniczne, konsekutywne, szeptane oraz przysięgłe. Nasz zespół tworzy elita tłumaczy z całego kraju. To profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem.

Tłumaczenia ustne

  • Tłumaczenia symultaniczne
  • Tłumaczenia konsekutywne
  • Tłumaczenia szeptane
  • Tłumaczenia asystenckie
  • Tłumaczenia przysięgłe

 

Tłumaczenia symultaniczne

Najczęściej wykorzystywana forma obsługi językowej konferencji międzynarodowych, wielojęzycznych kongresów, obrad, seminariów, szkoleń oraz spotkań na wysokim szczeblu z udziałem zagranicznych gości.

Tłumaczenie symultaniczne prowadzone jest równocześnie z wypowiedzią prelegenta przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Tłumaczenie w zakresie jednej kombinacji językowej wykonywane jest przez dwuosobowy zespół tłumaczy, którzy pracują w dźwiękoszczelnej kabinie . Uczestnicy, wyposażeni w odbiorniki i zestawy słuchawkowe, mogą słuchać mówców w wybranym przez siebie języku.

Realizacja tłumaczenia symultanicznego wymaga specjalistycznej aparatury, odpowiedniego nagłośnienia oraz odpowiednich warunków technicznych.

Tłumaczenia konsekutywne

Forma tłumaczenia najlepiej sprawdzająca się podczas rozmów, spotkań biznesowych, szkoleń, negocjacji, prezentacji czy konferencji prasowych. Prelegent robi przerwy w swoim wystąpieniu, aby umożliwić tłumaczowi przekład na język słuchaczy. Wypowiedź mówcy może być podzielona na krótsze lub dłuższe fragmenty. W zależności od potrzeb i charakteru spotkania tłumaczenie może być szczegółowym odtworzeniem lub pewnym skrótem wypowiadanych treści.

W przypadku długich fragmentów wystąpień, tłumacz słuchając mówcy, jednocześnie sporządza notatki, które pomagają w odtworzeniu treści w języku docelowym. Taki przekład jest z reguły krótszy od oryginalnego komunikatu, a rola profesjonalnego tłumacza polega na umiejętnej selekcji, syntezie i oddaniu sensu przekazywanych treści.

Tłumaczenia szeptane

Tłumaczenie szeptane („szeptanka”, z franc. „chuchotage”) to forma tłumaczenia symultanicznego charakteryzująca się tym, że tłumacze zamiast w kabinie, znajdują się obok niewielkiej grupy słuchaczy i na bieżąco ściszonym głosem tłumaczą to, co w danej chwili mówią prelegenci. Tego typu tłumaczenie najczęściej korzysta się w sytuacji, gdy jedynie niewielka grupa nie zna języka, którym posługuje się większość uczestników spotkania lub konferencji.

Ten rodzaj tłumaczenia nie wymaga specjalistycznego sprzętu, lecz dla komfortu odbiorców tłumaczenia oraz pozostałych uczestników spotkania, może mieć zastosowanie w przypadku grupy maksymalnie 3 osób. W przypadku tłumaczenia dla większej grupy można skorzystać z tzw. „małej symultany”, czyli przenośnego zestawu do tłumaczenia symultanicznego, w skład którego wchodzą: odbiorniki i zestawy słuchawkowe dla słuchaczy, nadajnik dla tłumacza oraz mikrofon dla prelegenta.

Tłumaczenia asystenckie

Inna forma tłumaczenia konsekutywnego, wyróżniana ze względu na specyfikę spotkań i wyjazdów, podczas których tłumacz staje się asystentem, który dba o dyskretny przekład, zapewnia pomoc w kontaktach z zagranicznymi gośćmi oraz pozostaje do dyspozycji w przypadku dodatkowych potrzeb organizatorów. Tłumacz towarzyszy osobie bądź delegacji w czasie podróży, podczas wizyt i spotkań, stając się niemal członkiem grupy.

Tłumaczenia przysięgłe

Rodzaj tłumaczenia konsekutywnego, specyficzny ze względu na fakt, że może być wykonywane jedynie przez tłumaczy z uprawnieniami tłumacza przysięgłego wpisanymi na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z tłumaczenia ustnego przysięgłego najczęściej korzysta się podczas podpisywania aktów notarialnych, gdy jedna ze stron nie zna języka urzędowego danego kraju. Wówczas tłumacz przysięgły odczytuje akt notarialny w języku docelowym i składa na dokumencie swój podpis. Tłumacz przysięgły uczestniczy także w rozprawach sądowych, oraz oficjalnych spotkaniach (np. walne zgromadzenia akcjonariuszy czy wspólników), z udziałem osób nie znających języka obrad. Rolą tłumacza jest przekład wypowiedzi uczestników spotkania, a następnie poświadczenie swoim podpisem i pieczęcią dokumentów sporządzonych w trakcie spotkania.

Gwarancja jakości

Zespół VIVALANG tworzy elita tłumaczy z Polski i zagranicy. To profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem, wysoką kulturą osobistą, przygotowaniem merytorycznym oraz zdolnościami interpersonalnymi. Nasi tłumacze to absolwenci prestiżowych uczelni kształcących tłumaczy – m.in. Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową czy European Masters in Conference Interpreting. Wielu z nich posiada akredytację instytucji unijnych.