Tłumaczenia - Biuro tłumaczeń - Biura tłumaczeń

Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PSBT)

Branża tłumaczeń jak każda ma swoje organizacje branżowe – dąży do integracji oraz podnoszenia prestiżu i budowania wizerunku całej branży. W Polsce, oprócz organizacji i stowarzyszeń integrujących środowisko tłumaczy freelancerów, prężnie działa Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PSBT), które powstało w 2001 i którego my także jesteśmy członkiem.

Jest to jedyna organizacja branżowa skupiająca profesjonalne biura świadczące usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne w Polsce. Aktualnie do PSBT należy 29 biur tłumaczeń. Dzięki surowym kryteriom członkostwa, stałemu monitoringowi i standardom promowanym przez PSBT, przynależność do tej organizacji stanowi dla klientów gwarancję jakości usług świadczonych przez firmy tłumaczeniowe, które są jej członkami.

Firmy tłumaczeniowe skupione w PSBT to podmioty sprawdzone, rzetelne i świadczące pełny zakres profesjonalnych usług na międzynarodowym poziomie zgodnie z najlepszymi praktykami i normami branżowymi. W 2006 roku członkowie PSBT przyjęli Kodeks dobrych praktyk branżowych (zaktualizowany w dn. 13.01.2017 r.) i świadczą usługi zgodnie z branżową normą jakości dla usług tłumaczeniowych ISO 17100:2015 (która zastąpiła wcześniejszą normę europejską PN-EN 15038:2006). Ponadto wielu członków PSBT wdrożyło również normę jakości ISO 9001.

Główne cele PSBT to reprezentacja polskich firm świadczących usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne, promowanie dobrych praktyk i norm jakości (w tym ISO 17100, ISO 9001) oraz usług członków, działalność naukowa i szkoleniowa, ułatwianie wzajemnych kontaktów branżowych, wymiana informacji, doświadczeń oraz rozwój profesjonalnych, wysokiej jakości usług z zakresu tłumaczeń i lokalizacji, a także dążenie do podnoszenia prestiżu i budowania wizerunku całej branży, a zwłaszcza profesjonalnych podmiotów działających na tym rynku.

PSBT zrzeszone jest w KIG i międzynarodowych organizacjach: EUATC, OASIS i ISTC.

Grzegorz Kucharczyk
Dyrektor zarządzający. Absolwent filologii angielskiej na UJ. Tłumacz i pasjonat nowoczesnych technologii.